Звільнення від відповідальності

 1. Розміщувана на сторінках Веб-сайту https://joystick.in.ua (далі Магазин, Сайт, Веб-сайт) та його піддоменах інформація призначена для вільного ознайомлення користувачів з питаннями, які можуть представляти для них інтерес.
 2. Вся інформація надається в початковому вигляді, без гарантій повноти або своєчасності, і без інших, явно виражених або припущених гарантій. Доступ до Магазину і його піддоменів, а також використання його вмісту здійснюється виключно на Ваш розсуд і на Ваш ризик.
 3. Адміністрація (власники, посадові особи, директора, акціонери, засновники, працівники, агенти, Куратори секцій і інші представники) прикладають всіх зусиль, щоб забезпечити користувачів точною і достовірною інформацією, але в той же час не виключається можливость виникнення помилок.
 4. Веб-сайт https://joystick.in.ua - це проект, який працює за принципом «як є», без укладення будь-яких домовленостей або договорів (які можуть стати предметом прямих претензій) між Вами, користувачами даного сайту, адміністрацією, власниками серверів, на яких він розміщений, або кимось ще, хто будь-яким чином пов'язаний з цим або спорідненими йому проектами.
 5. Адміністрація не дає будь-яких запевнень чи гарантій щодо Веб-сайту, його піддоменів і його сервісів, служб, форумів, продуктів або послуг (далі - Сервіси), в тому числі, без гарантій, щодо своєчасності, актуальності, точності, повноти , достовірності, доступності або відповідності для будь-якої конкретної мети і Сервісів, також що: при використанні Магазину і його піддоменів не виникне помилок, Сервіси будуть безпечними і безперебійними, немає гарантії того що Адміністрація буде виправляти будь-які помилки, або що на Веб- сайті і його піддоменах не буде вірусів чи інших шкідливих кодів, а також, що інформація не порушує прав третіх осіб.
 6. Деякі посилання на Веб-сайті та його піддоменах ведуть до ресурсів які розташовані на сторонніх сайтах. Дані посилання розміщені для зручності користувачів і не означають, що Адміністрація схвалює зміст інших сайтів. Крім цього, Веб-сайт не несе ніякої відповідальності за доступність цих ресурсів і за їх контент. Ця заява відноситься до всіх посилань, представлених на Веб-сайті та його піддоменах, і також до матеріалів всіх веб-сайтів, доступних через банери і посилання на сайті за адресою https://joystick.in.ua.
 7. В обов'язки Адміністрації не входить контроль легальності переданої інформації (будь-якої, включаючи, але не обмежуючись, інформацією, переданої між користувачами, внутрішньої пересилання у вигляді різних посилань, текстів або архівів), визначення прав власності або законності передачі, прийому або використання цієї інформації.
 8. Магазин приймає розумні заходи для забезпечення точності, актуальності та правомірності інформації, розміщеної на Веб-сайті та його піддоменах, але вона не приймає на себе відповідальності за дії третіх осіб або організацій, прямо або іншим чином здійснені на підставі інформації, наявної на Веб-сайті https : //joystick.in.ua і його піддоменах або інформації отриманої через нього, як наданої Адміністрацією, так і третіми особами.
 9. Адміністрація відмовляється від будь-яких запевнень і гарантій, надання яких може іншим чином матися на увазі, і відповідальності щодо Веб-сайту та його піддоменів, Сервісів і їх використання. Ні в якому разі Адміністрація не буде нести відповідальності ні перед якою стороною за будь-які прямі, непрямі, особливі або інші непрямі збитки в результаті будь-якого використання інформації на цьому сайті або на будь-якому іншому сайті, на який є посилання з Магазину https: // joystick.in.ua і його піддоменів, виникнення залежності, зниження продуктивності, звільнення або переривання трудової активності, а також і відрахування з навчальних закладів, за будь-яку упущену вигоду, припинення господарської діяльності, втрату програм або даних у Ваших інформаційних системах чи іншим чином, що виникли в зв'язку з доступом, використанням або неможливістю використання Магазину і його піддоменів, Сервісів або будь-якого пов'язаного інтернет-сайту, або непрацездатністю, помилкою, недоглядом, перебоєм, дефектом, простоєм в роботі або затримкою в передачі, комп'ютерним вірусом або системним збоєм, навіть якщо адміністрація буде явно повідомлена про можливість такого збитку.
 10. За рекламу, що розміщується на Веб-сайті та його піддоменах, несе відповідальність лише рекламодавець. Сайт особливо повідомляє про те, що не гарантує можливість придбання або використання тих чи інших товарів або послуг за цінами і / або на умовах, що зазначені в рекламних блоках (текстах, банерах). Ви погоджуєтеся з тим, що Магазин не несе ніякої відповідальності за можливі наслідки (включаючи будь-які збитки), що виникли в результаті будь-яких відносин з рекламодавцями.
 11. На Веб-сайті та його піддоменах передбачена можливість відправки користувачами питань, зауважень, пропозицій та іншої інформації з метою включення її до відповідних розділів, які можуть і будуть використовуватися іншими його відвідувачами. Магазин не несе ніякої відповідальності ні за зміст і точність цієї інформації, ні за будь-які рекомендації або думки, які можуть в ній міститися, ні за застосовність її до конкретних користувачів. Крім того, оскільки інтернет не забезпечує повною мірою надійного захисту інформації, Сайт не несе відповідальності за інформацію, що надсилається через інтернет.
 12. Висилаючи матеріали, сторона, яка відправляє гарантує і підтверджує, що вона є власником авторських прав на ці матеріали, отримала дозвіл на публікацію від власника авторських прав, або що ці матеріали є суспільним надбанням і розміщуються відповідно до законодавства або вимог першоджерела. Сторона, яка відправляє також гарантує і підтверджує, що одержувач має повне і необмежене право на відсилання даного матеріалу, і це не порушує нічиїх прав і законних інтересів.
 13. Магазин може використовувати ідентифікаційні файли cookies для зберігання як Вашої особистої, так і загальної інформації. «Cookies» являють собою невеликі текстові файли, які можуть використовуватися Веб-сайтом для впізнання повторних відвідувачів, спрощення доступу та використання відвідувачем сайту, а також відстеження сайтом звернень відвідувачів та збору загальної інформації для покращення змісту. Користуючись Веб-сайтом і його піддоменами, Ви погоджуєтесь на використання https://joystick.in.ua cookies.
 14. Адміністрація залишає за собою право вносити зміни без повідомлення про них користувачів. Також Адміністрація не несе відповідальності за зміну, редагування або видалення будь-якої інформації, доданої вами на Веб-сайт або інші пов'язані з ним проекти.
 15. Адміністрація має право відмовити в доступі до Магазину і його піддоменів будь-якому Користувачеві, або групі користувачів без пояснення причин своїх дій і попереднього повідомлення.
 16. Адміністрація має право змінювати або видаляти посилання на інформацію, графічні, звукові та інші дані, розміщені Користувачами на Сайті і його піддоменах, без попереднього повідомлення і пояснення причин своїх дій.
 17. Читання, поширення або зміна інформації, розміщеної на даному сайті, може бути порушенням законів тієї країни, в якій Ви переглядаєте цей сайт.
 18. Бездіяльність з боку Адміністрації в разі порушення Користувачем або групою користувачів правил не позбавляє Адміністрацію права застосовувати відповідні дії на захист інтересів Веб-сайту пізніше.
 19. Якщо відповідно до чинних законів будь-які умови будуть визнані недійсними, інші умови залишаються в повній силі.
 20. Всі заяви про отримання прибутку або доходу, а також приклади отримання прибутку або доходу, які можуть бути розміщені на сайті і його піддоменах, є тільки прогностичною оцінкою можливого заробітку і не гарантують його отримання. При вказівці конкретної величини доходу окремих осіб або видів бізнесу не гарантується здобуття Вами аналогічного доходу. Вважаючи очікуваний прибуток гарантованим, Ви приймаєте на себе ризик його неотримання. Будь-які заяви, розміщені на цьому сайті, що стосуються можливого отримання прибутку, не рахуются середньою величиною заробітку. Гарантії того, що будь-які попередні успіхи або результати діяльності, що стосуються отримання доходів, можуть використовуватися в якості вказівки на наступні фінансові результати, відсутні. Величина доходу і його грошовий вираз базуються на багатьох факторах. Адміністрація не має інформації про успішність Вашої діяльності в майбутньому і не гарантує, що випливає звідси ймовірності отримання будь-яких великих, малих або взагалі будь-яких грошових сум. Адміністрація не гарантує отримання Вами аналогічних сум. Ведення ділової діяльності в мережі Інтернет і пов'язане з нею отримання прибутку пов'язані з невизначеними ризиками.
 21. Використовуючи Веб-сайт і його піддомени, Ви погоджуєтесь з «Звільненням від відповідальності» і встановленими «Правилами і Умовами» і приймаєте всю відповідальність, яка може бути на Вас покладена.
 22. Адміністрація Веб-сайту в будь-який час має право внести зміни в Правила і Умови, які вступають в силу негайно. Продовження використання сайту після внесення змін означає Вашу автоматичну згоду на дотримання нових правил.
 23. Користувач погоджується з тим, що ознайомлений з Політикою конфіденційності, Правилами і Умовами та Звільненням від відповідальності.